Wat doet de voedselbank?

De eerste voedselbank in Nederland werd in 2002 in Rotterdam opgericht met als doel: Het tegengaan van verspilling door overtollige levensmiddelen in te zamelen en die te verdelen onder mensen die onvoldoende middelen hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Al snel ontstonden er door het succes meer inzamel- en uitdeelpunten. De voedselbank in Leiden ontstond in 2005. De voedselbank in Hillegom is opgericht in het voorjaar van 2009. Vanuit Hillegom worden ook inwoners van De Zilk geholpen.

Sinds december 2011 is de Voedselbank Hillegom een zelfstandige stichting. De basis van wat we wekelijks verdelen vormen de producten die we krijgen uit het verdeelcentrum van de Vereniging van Voedselbanken in Den Haag waar overschotten van bedrijven en groothandels worden verzameld en verdeeld over de voedselbanken in de regio.

Onze vrijwilligers halen elke donderdagochtend deze goederen op en op onze locatie worden die voedselproducten voor onze cliënten gereed gezet.

Was de voedselstroom van "overblijvende" producten voorheen vaak voldoende voor een basispakket, sinds de bedrijven efficiënter zijn gaan inkopen en supermarkten nieuwe manieren hebben gevonden om de "tegen de datum aanzittende" producten aan hun klanten aan te bieden is die aanvoer minder geworden. Ook is de corona crisis van invloed op het aantal cliënten van de voedselbank.

De voedselbank is daardoor steeds meer afhankelijk geworden van giften van burgers, verenigingen, bedrijven en kerken. Met een zekere regelmaat worden er in het dorp acties gehouden waarbij burgers wordt gevraagd levensmiddelen voor de voedselbank te kopen. Ook komen er mensen spontaan bij de voedselbank langs om een tas met levensmiddelen te brengen. Bij sommige supermarkten kunt u uw statiegeldbonnen inleveren voor de voedselbank.

Uit de giften worden wekelijks levensmiddelen, waaronder verse groenten, bij de plaatselijke supermarkten gekocht om de voedselpakketten zo compleet mogelijk te kunnen maken. Giften worden verwerkt in, en besteed aan pakketten voor inwoners van Hillegom en De Zilk.

De Voedselbank Hillegom is door de belastingdienst erkende ANBI instelling.

- Alle rechten voorbehouden © Stichting Voedselbank Hillegom -