Verantwoording

Als ANBI erkende instelling publiceren wij ieder jaar een verslag waarin de volgende onderwerpen en onderdelen worden toegelicht en verantwoord. Het bestuur zal zorgdragen voor een jaarlijkse publicatie.

Verstrekte gegevens:

• Contactgegevens
• Activiteitenverslag
• Beleidsplan
• Beloningsbeleid
• Financiële verantwoording

- Alle rechten voorbehouden © Stichting Voedselbank Hillegom -