Ondersteuning, donateurs en vrijwilligers

Dank aan al onze lokale donateurs de afgelopen jaren - personen, bedrijven, speciale acties en in het bijzonder de lokale kerken en de vele vrijwilligers!

Hopelijk blijven ze ons nog jaren steunen.


Oorspronkelijke huisvesting

Voor het jarenlang, om niet, gebruik kunnen maken van de Jozefkerk.


Nieuwe huisvesting

De gehele raadscommissie van de Gemeente Hillegom

Voor hun volledige instemming bij de subsidie voor de kosten van een bedrijfspand voor de Voedselbank.


De HLT organisatie

Voor hun ondersteunende werk bij deze subsidieaanvraag.


image/svg+xml

Voor een soepele afhandeling van de overdracht en een financiële tegemoetkoming.Van Administratiekantoor John van der Post hebben we een prima pand kunnen overnemen; netjes en geheel ontruimd, met achterlating van een flink aantal zaken waar we dankbaar gebruik van maken.Verhuizing

Voor het verhuizen naar de nieuwe locatie hebben wij onder- steuning gekregen van:


Bij de verhuizing hebben we een chauffeur en vrachtwagen beschikbaar gekregen voor het overbrengen van de voorraad en inrichting.

Van Dooren Transport: http://www.vandooren.nl/Van De Wit Transport hebben we aanhangwagens mogen gebruiken.

www.dewittransport.nlHet huis van Tante Trees

Het huis van Tante Trees
Meerstraat 24-26 2181 BR Hillegom
0252 785 589
info@hethuisvantantetrees.nl
www.hethuisvantantetrees.nl

heeft ons verblijd met het leveren en plaatsten van keurige opslagrekken.


Realiseren nieuwe locatie

Voor de aanpassing/inrichting van onze nieuwe locatie hebben we donaties ontvangen van:Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren.
Fonds 1818 is er voor iedereen in de regio Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.

Heeft u een goed project en geld nodig voor de uitvoering? Fonds 1818 kan u helpen!

Voor informatie over Fonds 1818: www.fonds1818.nlHet Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden.
Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerina Vilchez, adviseur publiciteit, via:

nerina.vlichez@oranjefonds.nl of via 030 2339348Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Elk jaar steunen we ruim 500 kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Voor informatie over Kansfonds:
Jojanneke Nieuwenhuis, communicatiemedewerker
j.nieuwenhuis@kansfonds.nl / 035 6249651


Het doel van de J.C. Ruigrok Stichting is het ondersteunen van initiatieven op het gebied van godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten of stimulering van weten-schappelijk onderzoek.

www.jcruigrokstichting.nl


Ilio reclame heeft ons voorzien van een herkenbare gevel-belettering die ons nieuwe pand echt af maakt.

www.ilioreclame.nl

- Alle rechten voorbehouden © Stichting Voedselbank Hillegom -