Toelichting Corona (update december 2020):


  1. Voedselbank Hillegom is nog steeds “OPEN”.
  2. Aanwijzingen zoals vermeldt bij de ingang dienen strikt opgevolgd te worden.
  3. Openingstijden voor de cliënten: Donderdag 13.30 - 16.30 uur conform uitnodiging.
  4. Blijf deze site in de gaten houden voor eventuele wijzigingen of aanvullingen.
  5. Zie onze informatiepagina voor hulpvragen.
  6. Het voedsel dat via VB Nederland én via regionale contacten beschikbaar komt wordt door ons opgehaald, maar daarnaast willen we graag onze voorraad nog aangevuld zien worden.
  7. Voedselbank Hillegom is dus ook "open" voor het aanbieden van voedselproducten.  Graag alleen op de donderdagmorgen!
  8. Nb. Op andere dagen/tijden kunnen producten evt. ook worden afgegeven op Weeresteinstraat 5a. Ook in de Jozef-en-Martinuskerk staan kratten voor de VB.
  9. Financiële steun is ook zeer welkom via NL 76 Rabo 0167 9642 75 tnv Stichting Voedselbank Hillegom. Met die bijdragen schaffen we bij de lokale ondernemers zelf de verse producten aan die we in mindere mate aangeleverd krijgen (bijvoorbeeld groente, fruit, eieren).
  10. We blijven heel dankbaar voor de ons aangeboden steun – in de breedste zin - in deze voor een ieder moeilijke tijd. Heerlijk dat velen van u, ons de gelegenheid geven om ons vrijwilligerswerk te blijven doen.

- Alle rechten voorbehouden © Stichting Voedselbank Hillegom -