Toelichting Corona (update augustus 2020):


  1. Voedselbank Hillegom is “OPEN” voor de afgifte van voedselproducten aan onze cliënten. De aanwijzingen bij de ingang dienen strikt opgevolgd te worden.
  2. De aangescherpte openingstijden blijven gedurende deze periode. Alleen van 13.30 - 16.30 uur. Wel graag ZELF EEN TAS MEENEMEN.
  3. Blijf deze site in de gaten houden voor eventuele wijzigingen of aanvullingen.
  4. Voedselbank Hillegom is ook “open” voor hulpvragen (Zie onze informatiepagina)
  5. Het voedsel dat via VB Nederland regionaal beschikbaar komt wordt door ons opgehaald, maar daarnaast willen we graag onze voorraad nog aangevuld zien worden.
  6. Voedselbank Hillegom is dus ook "open" voor het aanbieden van voedselproducten.  Graag alleen op de donderdagmorgen! (Niet meer op de woensdag)
  7. Op andere dagen/tijden kan voedsel ook worden afgegeven bij Luuk Geljon Weeresteinstraat 5a.Ook in de Jozef en Martinuskerk staan de reguliere kratten voor de VB.
  8. Financiële steun is ook zeer welkom via NL 76 Rabo 0167 9642 75 tnv Stichting Voedselbank Hillegom. Met die bijdragen schaffen we bij de lokale ondernemers zelf verse producten aan (bijvoorbeeld Groente, Fruit, Eieren) en cadeaubonnen waarmee onze cliënten daar zelf een deel van hun boodschappen kunnen doen.
  9. We blijven heel dankbaar voor de ons aangeboden steun – in de breedste zin - in deze voor een ieder moeilijke tijd. Heerlijk dat velen van u, ons de gelegenheid geven om ons vrijwilligerswerk te blijven doen.

- Alle rechten voorbehouden © Stichting Voedselbank Hillegom -